חגי המשק

פרויקטים של שינוי והתחדשות
כפר רופין חוגגת 75 - חג המשק 2013
אהבת כפרופי הפיינין
"כפר שרים" - חג המשק 2011
פותח מזגן
"כפר שרים" - חג המשק 2011
בית בכפר רופין
"כפר שרים" - חג המשק 2011
תאמינו
"כפר שרים" - חג המשק 2011
123