אורח חיים בר-קיימא

קיבוץ כפר רופין שוכן בעמק המעיינות, קרוב לגבול עם ירדן. לעמק שלנו מאפיינים ייחודיים - רוב השטח מכוסה שדות חקלאיים, האזור מיושב בצורה יחסית דלילה ונהנה משפע אתרי טבע בתוליים המאכלסים חיות בר וצמחייה מגוונת. המגמה הרווחת כיום, של שמירה על הסביבה, מתאימה לאופי החיים באזורנו.
מתוך כך, בחרנו להוביל בכפר רופין פרויקט מיחזור, המהווה עבורנו מקור גאווה ומסמל את האחריות ואת הקשר ההדוק שלנו לסביבתנו. הפרויקט מתבצע בשיתוף ובתמיכה מלאה של המחלקה לאיכות הסביבה במועצה האזורית.

פרויקט המיחזור בכפר רופין
בשנת 2008 התחלנו בפרויקט מיחזור פסולת בכפר רופין. הפרויקט הינו פרי יוזמה מקומית בהובלת רלף סלינג'ר, בעבר היה רכז ענף הנוי בקיבוץ, והוא משלב מיחזור פסולת יחד עם שיטות גינון חדשניות המנצלות חלק גדול מהפסולת הממוחזרת. הפרויקט תוכנן כך שעלותו תהיה מינימאלית, תוך מיחזור חלק מקסימאלי מן הפסולת הביתית.
נדבך חשוב בפרויקט הינו מיחזור הפסולת האורגנית, המהווה כ-40% מכמות הפסולת הביתית (מבחינת משקל). הפסולת האורגנית ממוחזרת לקומפוסט בצורה מרוכזת באתר ייעודי, והקומפוסט משמש לדישון הצמחייה בגינות הפרטיות והציבוריות.
סוגי פסולת נוספים הנאספים בעמדות המיחזור הינם בקבוקים ומיכלי פלסטיק, עיתונים ופסולת צמחית שמקורה בעבודות גינון שונות. הבקבוקים ומיכלי הפלסטיק מרוכזים בעמדה המיועדת לפינוי על-ידי תאגיד אל"ה. העיתונים והפסולת הצמחית משמשים לחיפוי קרקע שנועד להקטין את האידוי ולמנוע צמיחת עשבים ובכך מביא לחסכון במים ובחומרי הדברה.

לפרטים נוספים: גני כפר רופין


מיחזור פסולת אורגנית
  

חיפוי קרקע
 
פחים ביתיים לפסולת אורגנית

חיפוי על-ידי עיתונים
  
פינוי פחי הפסולת האורגנית

כיסוי העיתונים בקומפוסט
  
אתר קומפוסטציה לאחר תקופה קצרה - גינה פורחת

אורח חיים בר-קיימא