חינוך בלתי פורמאלי – כיתות א-יב

גילאי בית הספר: ילדי הקיבוץ לומדים בבית הספר היסודי "דקלים" בחמדיה (כיתות א'-ו'), ובבית הספר "גאון הירדן" בנווה איתן (חטיבה ותיכון).
הפעילות בתחום החינוך הבלתי-פורמאלי בכפר רופין מתקיימת בשלוש קבוצות נפרדות, המיועדות לכל ילדי הקהילה:
בית ילדודס - כיתות א'-ג', בית ילדים - ד'-ו', וחי"צ (חברת ילדים צעירה) לגיל הבוגר (כיתות ז'-יב').

בתי הילדים פעילים משך כל השנה בהתאם למערכת השעות בבית הספר, ופתוחים במהלך שנת הלימודים, החופשות ובחופש הגדול. הפעילות בחינוך הבלתי פורמאלי מגוונת ומותאמת לגילאים השונים ולצורכי הילדים, לעונות השנה ולחגים. כמו כן, ניתן דגש על פעילות עם הקהילה ולמען הקהילה בכפר רופין.

הפעילות בתחום הפורמאלי הבלתי פורמאלי מנוהלת על - ידי בת-עמי זיידל, טל: 052-4767469, ומלווה על-ידי הנהלת החינוך של כפר רופין. הצוותים החינוכיים שלנו מקצועיים ומסורים, וכחלק מהרצון להתמקצעות ולשיפור מתמידים לוקחים חלק פעיל בצוותי חשיבה ולמידה אזוריים, אשר נפגשים לאורך כל השנה בהנחיית רכז החינוך של המועצה.


חינוך בלתי פורמאלי – כיתות א-יב