הוראות הפעלה לטלפון

קודי הפעלה למרכזת טלפון פנאסוניק TDE-600

יש להקיש את הקודים לפי סדר משמאל לימין.

הפעלה תא קולי: חייג 777 והאזן להוראות.

שמיעת הודעות: חייג 777 ואח"כ 11, רצוי לשמוע כל הודעה לחוד.

הקלטת פתיח לתא קולי: 66#91 המשך לפי הוראות.

הזמנת השכמה: #10 האזן להוראות באפרכסת.

ביטול השכמה: #10

עקוב אחרי: #17, מס' שלוחת היעד וסולמית לסיום !, היעד יכול להיות מס' סלולר או אחר. דוגמא: עקוב אחרי לשולחה 333: 333#  #17

ביטול עקוב אחרי: #37

חטיפה ( לקט שיחה מקבוצה מוגדרת ): 41* ומספר השלוחה.

העבר שיחה: לחץ FLASH או איתות או לחיצה קצרה על לחצן עריסה+ מספר השלוחה הרצוי וסגור.

שיחת ועידה: ללחוץ FLASH או איתות או לחיצה קצרה על לחצן עריסה, חייג למנוי השני, לאחר מענה הקש שוב על אחד מהלחצנים שצוינו, לאחר מכן הקש 3.

צלצל שנית ( כאשר השלוחה תפוסה ): 6 ולסגור, יגיע צלצול כאשר השלוחה המבוקשת תתפנה.

ביטול צלצל שנית: 46*

החלפת מספר השלוחה באופן זמני למספר שלוחה אחר: הקוד שמור אצל דניאל, מעדיף לא לתת אותו כלל. ( דומה להחלפת משתמש בתוכנת WINDOWS ).

איפוס נתוני שלוחה: 790* ( לבצע כאשר יש חשד לשינוי הגדרות ותפקוד ).

מציאת מס' שלוחה עליה נמצאים: #00

תאריך ושעה: #55 

רישום נוכחות: #666 האזן להוראות. ( טרם הופעל ).

מס' שלוחה מזכירות חלי השתנה, כעת: 6068-111.

קימת ספריה מקוצרת של כ- 100 מספרי חיוג כמו בעבר, חיוג לדניאל לדוגמא: 6577