מעברים

מעברים  הינו פרויקט שנועד לקידום נושא התעסוקה במגזר הכפרי (קיבוצים ומושבים).
מודל "מעברים" פועל על-פי תפיסת עולם של סולידאריות תעסוקתית, לפיה על-מנת לשלב את תושבי האזור בעולם התעסוקה יש לשתף את המועצות, הקהילות, גופי תעסוקה מקומיים והשלטון המרכזי בפתרון בעיות התעסוקה באזור.
מרכזי "מעברים" פועלים ברמת הפרט, ברמת הקהילה וברמה האזורית, ומציעים מידע רב ומגוון וכן מאגר משרות עדכניות למחפשי עבודה.